Как правильно?

Короткие ответы на любые вопросы!
Google Play

Абикого чи аби кого як правильно?

Можливо написання поданих слів як разом, так і окремо.

Правильно

Абикого — словотворчу частку (аби-) на початку займенника (кого) потрібно писати разом, так само, як і частки ані-, де-, чи-, що-, як- у складі слів, належних до будь-якої частини мови. Приклади: абищо, абияк, абихто, аніскільки, дедалі, деколи, щосили якнайшвидше.

«Ну і сусідоньку доля послала, приведе до хати абикого, та і до ранку пісні співають, поки не позасинають!», — репетувала Галина Петрівна на весь двір.
«Абикого не можна пускати в хату, бо заберуть!», — навчала молодшого брата сестра.
На весіллі ведучий вибирає абикого із запрошених гостей та пропонує участь у веселих змаганнях.
В тому випадку, коли до керівництва підприємства допускають абикого, тільки б мав гроші, шансів у самого підприємства на одержання прибутку стає все менше.
Абикого готова була баба Христина прийняти до себе в хату, ніж тільки не лишатись в старості на самоті.

Аби кого — в словосполуці частки та простого питального займенника слова пишемо окремо.
Аби кого мені бачити на твоєму місці?
Аби кого мені чути, коли залишилась зовсім на самоті?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *