Как правильно?

Короткие ответы на любые вопросы!

Суспільно-політичний чи суспільно політичний як правильно?

Правильно

Суспільно-політичний — cкладний прикметник, утворений за допомогою сполучного голосного (о) від основ двох прикметників, які мають повноцінне незалежне один від одного значення. Такі прикметники пишуться через дефіс. Нариклад: киснéво-воднéвий, культу́рно-техні́чний, мо́вно-літерату́рний, музúчно-танцювáльний, навча́льно-виховни́й, навчáльно-наукóвий. Виключення із слів цієї групи становлять слова: військовополонений, військовозобов’язаний.
Суспільно-політичний напрямок конференції був спрямований на підтримку сімейних цінностей.
В продаж великим тиражем вийшов суспільно-політичний журнал «Тиждень».
Суспільно-політичний рух «Молодь» є некомерційною організацією.

Неправильно

Суспільно політичний.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *