Как правильно?

Короткие ответы на любые вопросы!
Google Play

Беззастережний чи бесзастережний як правильно?

Правильно

Беззастережний — якісний прикметник чоловічого роду в третій особі однини, відповідає на питання (який?), утворений за допомогою об’єднання прийменника (без) та прикметника (застережний). Прикметник позначає таку ознаку предмета, яка не має застереження. На стику префікса і кореня у слові відбувається подвоєння приголосного (з). Наприкінці префікса (без-) приголосний (з) не змінюється на (с), бо відомо, що в українській мові префікс (бес-) не вживається. Приклади: беззахисний, беззбройний, беззубий.

Беззастережний акт о капітуляції Германії у 1945 році поклав початок новому світовому порядку.
Беззастережний авторитет відомих інженерів та конструкторів, їх амбіційність, іноді завадять поширенню молодої хвилі в середовищі науковців.
Суд повинен встановити один і беззастережний доказ вини або невинності підсудного.
Беззастережний фурор в світі медицини створив винахід вченими національного інституту алергії та інфекційних захворювань вакцини від вірусу імунодефіциту людини.

Неправильно

Бесзастережний.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *